Kristen Djupmeditation

Vad innebär det?

Djupmeditation innebär att sitta sig till stillhet.

Det vill säga att med kroppen som instrument stilla sina tankar och därmed närma sig sitt inre djup.

I djupmeditation blir man mer närvarande i sig själv.

Kristen djupmeditation engagerar hela människan - såväl kropp, själ som ande.

Den skapar möjlighet att närma sig Gud inom oss.

Kristen djupmeditation kan vi använda oss av oavsett var vi befinner oss i vår andliga utveckling.

Under meditationen sker den andliga utvecklingen i sin  egen  takt.

 

Tillbaka