Vi ger på eget förlag ut Anthony de Mellos bok

Bli medveten (Awareness)

I vårt samhälle är det en utmaning att bli medveten om sig själv, om hur man påverkas, om vad som egentligen är viktigt i livet.

Denna bok är en inspiration på vägen. Anthony de Mello behandlar universella frågor som förändring, lycka lidande och förlust. Han ger råd om hur man hanterar kärlek, ilska och rädsla. Genom hela texten löper de Mellos anekdoter och historier tillsammans med råd och övningar till självhjälp. Här möts kristen andlighet och buddistiska liknelser, hinduiska andningsövningar och psykologisk insikt.

Anthony de Mello

var jesuitpräst, känd över hela världen för sina böcker,  retreater och anliga konferenser. Som författare till Sadhana blev han internationellt känd som en av de största andliga ledarna i vår tid. På svenska finns tidigare Fågelns sång.