Boktips

William Johnston, är en irländsk jesuit som levt i Japan i över 40 år och som lett många meditationskurser på Berget. Han har skrivit:

        Se med kärlekens öga - om mystik i kristendom och buddism

        Upplyst av kärlek - om kristen bön och meditatione

        Mystik för en ny tid - om kristen mystik och interreligiös dialog

Wilfred Stinissen, katolsk präst och karmelit från Belgien som bott i Sverige sedan 1967

        Kristen Djupmeditation - om hur man kan hantera svårigheter i meditationen

Dag Hammarsköld

        Vägmärken

Anthony de Mello

        Bli medveten - en inspiration på vägen att bli medveten om sig själv och vad man påverkas av

Tillbaka