Kristen Djupmeditation

Hur går det till?

Metoden har hämtats från österlandet där den använts i tusentals år.

Sittställningen, andningen och tankens inriktning hjälper oss att komma in i stillheten.

Vi sitter i meditationsställning i ett tillstånd av både vila och vakenhet.

Vi låter andningen ske utan att styra den.

Vi låter allt vara som det är.

Vi vet att Gud älskar oss precis som vi är.

 

Tillbaka