Meditationsgrupp i Köping

Måndagskvällar kl. 19.00 i Köpings kyrka

Introduktion för nytillkomna kl. 18.30

*************

Information varje fredag  i Bärgslagsbladets predikoturer

Tillbaka