Nu är det dags att betala medlemsavgiften

Betala medlemsavgiften 100 kr för 2024

till bankgiro 5012-7174

för att kontinuerligt få information och för att stödja vår verksamhet.

 

Medlemskap ger också rabatt på avgiften till fördjupningsdagarna

och andra förmåner

Lämna uppgift om namn och adress och e-postadress

Tillbaka