Årets medlemsbok 2019

Andlig vägledning i Ignatiansk anda,  av Eva Sjöden mf.

Medlemspris 100 kr

"Andlig vägledning i Ignatiansk anda" är en handbok i andlig vägledning för församlingsanställda och andra som är intresserade av andlig vägledning.

Boken innehåller dels en kort introduktion om Ignatius, om ignatiansk spiritualitet men också om andlig vägledning lite mer allmänt.

Här finns en genomgång av Lectio Divina, texter om hur man arbetar såväl enskilt som i grupp, förslag på arbetsformer, praktisk vägledning för bön och retreater i olika former.

Boken innehåller även metoder och tillämpningar, bl a erfarenheter från genomförda kurser samt förslag på andaktsmoment för olika sammanhang.

 

Boken kan beställas genom  info@djupmeditation.se eller köpas på en eftersamling i Domkyrkan eller på en fördjupningsdag

Tillbaka