Kristen Djupmeditation

Varför skall man meditera?

Vår biskop Claes Bertil Ytterberg har sagt: "Det finns en ordtrötthet i vår tid, som gör att många människor upplever tystnaden som den bästa förkunnaren. Även tystnaden eller frånvaron av ord kan predika."

Kristen djupmeditation som ingår i kyrkans gudstjänstliv ger oss möjlighet att uppleva denna tystnad.

Många förknippar meditation med buddism och hinduism men meditation är också den kristna mystikens väg att i stillhet och tystnad öppna sig för Guds kärlek.

Människan behöver finna balans mellan yttre aktivitet och inre stillhet. Den frid som uppnås genom meditation gör det möjligt att bättre hantera de problem som varje människa möter.

 

Tillbaka