Välkommen till Västerås domkyrka!

Som nytillkommen får du en första introduktion en halvtimme före meditationen och en kort uppföljning efteråt. Dessutom finns möjlighet till en kompletterande genomgång vid nästa meditationstillfälle.

När vi mediterar sitter vi i koret framför högaltaret, antingen på en pall eller en stol. En halvtimme före meditationen spelas musik som främjar den meditativa inriktningen. Vi inleder med en genomgång av sittställningen och en kort bön.

Vi mediterar i tjugo plus tjugo minuter med meditativ gång mellan passen. Det ges också möjlighet att byta sittställning eller att avbryta meditationen.

Tillbaka