Meditationsgrupper i Västerås

Domkyrkan

Söndagar kl. 20.00 med introduktion för nytillkomna 19.30. Ingång genom NORRA porten (mot skolgården).

En gång i månaden är det eftersamling med enkelt fika, samtal kring meditation och bokbord.

Gideonsbergskyrkan

Söndagar kl. 19.00 med introduktion för nya 18.30

Sparven, Råby

tisdagar kl.11 med introduktion för nya 10.30

Tillbaka