Meditationsgrupper i Västerås

Domkyrkan

Söndagar kl. 20.00 med introduktion för nytillkomna 19.30. Ingång genom NORRA porten (mot skolgården).

En gång i månaden är det eftersamling med enkelt fika, samtal kring meditation och bokbord.

Gideonsbergskyrkan

Söndagar kl. 19.00 med introduktion för nya 18.30

Mikaelikyrkan

tisdagar kl.11 med introduktion för nya 10.30

Tillbaka