Föreningen Kristen Djupmeditation, FKD, har till syfte att främja kristen djupmeditation.

Vi ordnar fördjupningsdagar i meditation vår och höst. Genom vår butik säljer vi pallar,  klangskålar och  Anthony de Mellos bok Bli Medveten (Awareness)

Vi hoppas genom den här webbplatsen kunna sprida information om meditation, pilgrimsvandringar och annat som kan vara intressant för oss som ägnar sig åt kristen djupmeditation.

Vi tar emot information om sådana aktiviteter och  lägger ut det här.

Ju fler som bidrar desto bättre kan vår webbplats bli!

Skicka e-post till oss!              info@djupmeditation.se

Planering för vårens fördjupningsdag  pågår. Läs mer under nyheter.